Jakt

Storviltjakta i Etnedal blir stort sett leid bort til faste jaktlag.
Jakta begynner 25.september og varer til 23.desember.

Det skal betales fellingsavgift for elg og hjort.
Elg: 1,5 år og eldre: kr. 400,-
Elgkalv: kr. 200,-

Hjort: 1,5 år og eldre: kr. 100,-
Hjortekalv: kr. 50,-

Etnedal kommune kjenner ikke til områder der det er åpnet for salg av jaktkort på småvilt.

Utleie av jakt (grunneierlag/private) skjer stort sett på åremål, der interesserte på eget initiativ tar kontakt med aktuell grunneier(e).