Jakt

Storviltjakta i Etnedal blir stort sett leid bort til faste jaktlag.

Etnedal kommune kjenner ikke til områder der det er åpnet for salg av jaktkort på småvilt.

Utleie av jakt (grunneierlag/private) skjer stort sett på åremål, der interesserte på eget initiativ tar kontakt med aktuell grunneier(e).

Følgende private grunneiere har utleie av småviltjakt:
• Gabrielle Becker
• Hans Solbrekken Ruud


Mer informasjon om viltet i Etnedal finner du på vårt temakart. (PDF, 2 MB)

Retningslinjer lokalt viltfond (PDF, 22 kB)