Valdres Brann – og Redningstjeneste IKS

 Interkommunalt samarbeid mellom valdreskommunene.
 

Organisasjonsnr: 920 213 820

Telefon/e-post:

Daglig leder/brannsjef: Laila Lien Østgård, tlf 950 72 466,
laila.lien@valdresbrannvesen.no

Avdelingsleder forebyggende: Vidar Nilssen, tlf. 901 76 584, vidar.nilssen@valdresbrannvesen.no

Konst. Avdelingsleder beredskap: Jan Arnstein Rustøe, tlf. 902 88 284,
jan.rustoe@sor-aurdal.kommune.no

Hjemmeside: www.valdresbrannvesen.no

Kontaktinfo

Vakttelefon/døgnvakt
For IKS - døgnvakt
Telefon 905 11 955

Adresse

Valdres Brann- og Redningstjeneste IKS
Skrautvålsvegen 77
2900 Fagernes

 

Fakturaadresse:
v/ Øystre Slidre kommune, fakturamottak, Bygdinvegen 1989, 2940 Heggenes

Alternativt: post@oystre-slidre.kommune.no