Se på reguleringsplaner under arbeid og vedtatte reguleringsplaner

Alle reguleringsplaner med tilhørende dokumenter ligger i vårt planregister.
Se vårt planregister her.

Du kan også finne vedtatte reguleringsplaner og planer under arbeid via kommunens kartløsning. Bruk bruksanvisningen om du ikke er kjent med løsningen fra før.

Planer på høring finner du på kommunens fremside under kunngjøringer.

Kontaktinfo

Håvard Telstø
Planlegger
E-post
Mobil 94 83 16 49
Vidar Lone Lysnes
Skogbruksrådgiver- og saksbehandler aralplan
E-post
Mobil 94 83 57 37