Se på reguleringsplaner under arbeid og vedtatte reguleringsplaner

Alle reguleringsplaner med tilhørende dokumenter ligger i vårt planregister, Arealplaner.no

Du kan ta utgangspunkt i følgende ved søk:

  • Posisjonen du er på
  • Adresse eller gards- og bruksnummer
  • Søke på et plannavn eller ein plan-ID

Du får opp både gjeldene planer og planer i prosess.

Når du har valgt en plan får du opp planens dokumenter og informasjon om behandlingen av planen. Gjeldende planbestemmelser ligger lett synlig midt i bildet for planer som er vedtatt.

Du kan klikke på «kartdetaljer" oppe til høyre for å få et større kartbilde. I kartet kan du klikke og få opp arealformål og hensynssoner for aktuelt punkt.

Du kan også finne vedtatte reguleringsplaner og planer under arbeid i kommunens kartløsning.

Vår kartløsning, Origo, likner i oppbygging og menyvalg på andre karttjenester vi kjenner fra nettet, for eksempel Norgeskart. Her finner man det meste av det man trenger av kartdata, som for eksempel eiendomsgrenser og arealplaner, og du kan ta ut situasjonskart (PDF, 3 MB) (PDF, 3 MB).

Bruk laglista (Åpne lagliste) i venstremenyen for å ta opp det du ønsker. Du kan skru av og på lag, du kan flytte lag opp og ned og du kan gjøre lag gjennomsiktige.

Øverst til venstre er det en søkemeny der du blant annet kan søke på adresse, stedsnavn, gnr/bnr og reguleringsplan.

Kontaktinfo

Håvard Telstø
Oppmålingsingeniør
E-post
Mobil 94 83 16 49
Vidar Lone Lysnes
Skogbruksrådgiver- og saksbehandler arealplan
E-post
Mobil 94 83 57 37