Spredt avløp

Veileder for søknad om utslippstillatelse

Har du planer om å bygge hytte eller hus, eller ønsker du å oppgradere eksisterende bolig med innlagt vann og evt vannklosett. Da må du søke om utslippstillatelse for sanitært avløpsvann. Du er også pliktig å søke hvis du fyller opp en tank med vann ute / inne som kobles til dusj/spring etc.

Vann og avløpsplan

I regulerte områder og områder med grupper av fritidsbebyggelse i et antall av 7 eller mer, er det krav om vann og avløpsplan før det gis utslippstillatelse. Va-plan skal lages av et firma med høy faglig kompetanse innen planlegging av mindre avløpsanlegg.

Vann og avløpsplan anbefaler egna avløpsanlegg for hver enkelt tomt, eller fellesanlegg for flere tomter. Er massene gode kan det være muligheter for full infiltrasjon, men er massene marginale blir det ofte anbefalt at svart- og gråvann behandles hver for seg. I de fleste tilfeller i dag finnes det løsninger for å infiltrere gråvann (vann fra vask/dusj/oppvaskmaskin osv) i grunnen. Svartvannet (toalettavløp) blir ofte anbefalt å lede til tett tank. Et godt alternativ er biologisk toalett eller forbrenningstoalett.

Vann og avløpsplanene legges ut for offentlig ettersyn og blir politisk behandlet. De godkjente planene fungerer som veiledere for både søkere og saksbehandler i kommunen.

Før søknaden kan sendes

 

Avløpsanlegg og utslipp

 

 

 

Kontaktinfo

Kari-Elin Saglien
Konsulent
E-post
Telefon 61 12 13 51

Åpningstider

Mandag - fredag
kl. 08.00 -15.30 (15/5 - 15/9)
kl. 08.00 - 16.00 (16/9 - 14/5)
Tlf: 61 12 13 00

Adresse

Besøks - og postadresse:
Etnedal kommune
Kyrkjevegen 10
2890 Etnedal

 

Kartpunkt