Vedtatte vann - og avløpsplaner

I regulerte områder og områder med grupper av fritidsbebyggelse i et antall av 7 eller mer, er det krav om vann og avløpsplan før det gis utslippstillatelse.

Va-plan skal lages av et firma med høy faglig kompetanse innen planlegging av mindre avløpsanlegg. En Va-plan gir en anbefaling av hvilke type avløpsanlegg som er mest egna for hver enkelt tomt, eller fellesanlegg for flere tomter.

I noen vann og avløpsplaner er det ikke samsvar med tomtenummeret i reguleringsplanen for samme område. Husk derfor å dobbeltsjekke med kart i va-planen for å se at anbefalt avløpsanlegg tilhører riktig tomt.

Følgende vann- og avløpsplaner er vedtatt i Etnedal kommune:

Kontaktinfo

Kari-Elin Saglien
Konsulent
E-post
Mobil 94 83 52 63

Adresse

Besøks - og postadresse:
Etnedal kommune
Kyrkjevegen 10
2890 Etnedal

 

Kartpunkt