Borgelig vigsel - Etnedal kommune

Vigselsrom med blommer og lys - Klikk for stort bildeVigselsrom på Bruflat Monica Rundhaug

Fra 01.01.2018 overtok kommunene ansvaret for borgerlige vigsler. På denne siden finner dere informasjon om borgerlig vigsel og hvordan dere skal gå frem for å kunne gifte dere i Etnedal kommune.

Ordfører eller varaordfører gjennomfører som regel kommunal vigsel. Øvrige personer med vigselsmyndighet utpekes av kommunestyret, og inntrer som vigsler dersom ordfører eller varaordfører ikke er tilgjengelig.

Før dere gifter dere

Før dere kan gifte dere, må Skatteetaten sjekke om dere oppfyller villkårene for å inngå ekteskap
Villkårene kan dere lese om her på Lovdata
Fyll ut skjemaene om egenerklæring og forlovererklæring som dere finner her og
send dem samlet til deres lokale skattekontor som dere finner her.


Skatteetaten skriver ut en prøvingsattest, som viser at dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap.

Attesten er gyldig i 4 måneder fra utstedelse. Original attest leveres eller sendes til Etnedal kommune senest 14 dager før vigsel.

Tidspunkt for vigsel
Vigsler gjennomføres som hovedregel på kommunehuset på Bruflat mellom kl. 12-16 fredager.
Åpningstid 15.09. – 14.05. Mandag til fredag kl.08:00 - 16:00
                    15.05. – 14.09. Mandag til fredag kl 08:00 - 15:30
Dersom det er spesielle ønsker i forbindelse med vigselen ber vi om at dette beskrives ved bestilling av vigsel, slik at kommunen kan vurdere disse.

Kostnader
Kommunale vigsler er i utgangspunktet gratis for kommunens egne innbyggere. For å bli regnet som kommunens egne innbyggere er det nok at èn av brudefolkene er bosatt i kommunen.

For følgende vigsler avtales pris for gjennomføring av vigsel med kommunen:

  • Vigsler for de som ikke er av kommunens egne innbyggere
  • Vigsler på andre tidspunkt enn fredager kl. 12-16
  • Vigsler som gjennomføres utenfor kommunehuset

Prinsippet for beregning av kostnad er dekning av nødvendige og påregnelige merkostnader.

Bestilling av vigsel

Her finner du skjema for bestilling av vigsel i Etnedal kommune.

Dersom du ikke har mulighet for å fylle ut digitalt skjema, kan du henvende deg til servicekontoret hvor du kan få et papirskjema til utfylling. Dette må fylles ut og leveres på servicekontoret eller sendes til oss på følgende adresse:

Etnedal kommune
Kyrkjevegen 10
2890 Etnedal

Vigselssamtale:

Når vi har mottatt skjemaet for bestilling av vigsel, vil du bli kontaktet av vigsler for avtale om gjennomføring av vigselssamtale. Her går vi gjennom bestillingsskjemaet og øvrige ønsker/spørsmål.

Seremonien

To vitner må være tilstede under seremonien. Dette kan være forloverne eller to andre myndige personer. Det borgerlige vigselsformularet, som er en tekst som vigsler leser under seremonien, skal benyttes ved gjennomføring av borgerlige vigsler.

Brudefolkene må erklære at de ønsker å inngå ekteskap med hverandre, og vigsleren må erklære dem for ektefolk. Til slutt underskriver dere, vitnene og vigsleren vigselsmelding. En bekreftet kopi sendes folkeregisteret senest innen tre dager av kommunen. Endelig vigselsattest kan du lese mer om her.

Kontaktinfo

Etnedal kommune - sentralbord
E-post
Telefon 61 12 13 00

Åpningstider

Mandag - fredag
kl. 09.00 -15.30 (15/5 - 15/9)
kl. 09.00 - 16.00 (16/9 - 14/5)
Tlf: 61 12 13 00

Adresse

Besøks - og postadresse:
Etnedal kommune
Kyrkjevegen 10
2890 Etnedal