Renovasjonsavgift

I kommunene i Valdres er det lovpålagt kommunal renovasjon for alle boliger og fritidsboliger, i henhold til gjeldende forskrifter. Dette innebærer blant annet at for nye boliger og hytter, blir renovasjonsgebyr ilagt fra og med 1.januar året etter at tillatelse til oppføring av bygget er gitt.

Nytt regelverk er vedtatt og du kan lese mer på hjemmesiden til Valdres kommunale renovasjon.

Du finner mer informasjon på VKR (Valdres kommunale renovasjon) sin hjemmeside.