Miljøfyrtårn

Logo av stiftelsen miljøfyrtårn - Klikk for stort bildeLogo av stiftelsen miljøfyrtårn

Etnedal kommune ønsker å bidra til å løse miljøutfordringer og jobber derfor for tiden med å bli sertifisert som miljøfyrtårn. Gjennom dette arbeidet vil vi forbedre oss på områder som arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. På denne måten vil vi gå foran med et godt eksempel og «feie for egen dør».

Miljøfyrtårn er en nasjonal miljøsertifiseringsordning drifta av stiftelsen Miljøfyrtårn, og er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Over 6900 virksomheter i Norge er hittil sertifisert og vi er glade for at Etnedal kommune snart blir en del av dette.

Etnedal kommune tar samfunnsansvar når det gjelder hvordan kommunen påvirker mennesker, miljø og samfunn, og miljø er derfor et prioritert satsingsområde for kommunen. Vi ønsker et trivelig og trygt arbeidsmiljø for ansatte, og vil ta vare på kommunen sine bygg og hindre belastning på det ytre miljøet. Kommunen er bevisst sitt ansvar som en stor aktør i nærområdet, og ønsker å gå foran som et godt eksempel.

Kommunen har i første omgang valgt hovedkontormodellen, det vil si at vi tar utgangspunkt i kommunehuset på Bruflat. I dette ligger en omfattende kartlegging på 51 punkter, som går på at kommunen skal både ha og kunne dokumentere gode rutiner på tema som; HMS, arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport, avfall, estetikk og samfunnsansvar.

Av tiltak vi må gjennomføre kan blant annet disse nevnes;

  • Retningslinjer for tjenestereiser der vi har fokus på at ansatte i størst mulig grad skal benytte digitale verktøy for møter og kurs for å unngå unødvendige reiser.
  • Det er innført søppelstasjonar med sortering i fraksjoner flere steder på kommunehuset.
  • Mål om lavt sykefravær
  • Økning i andelen miljømerka produkter/sertifiserte leverandører når det gjelder de varene  og tjenestene vi kjøper inn.
  • Fokus på energisparende tiltak.

Les mer på hjemmsiden til stiftelsen miljøfyrtårn her.