Du kan reservere deg mot å få digital post stat og kommune

Som innbygger kan du gi beskjed dersom du ønsker å reservere deg mot digital kommunikasjon.

Etnedal kommune sender ut en rekke dokumenter digitalt. Det kan være alt fra fakturaer, arbeidsavtaler, informasjon, vedtaksbrev m.m

Har du reservert deg mot digital kommunikasjon?

Stat og kommune kan sende deg viktige varsel og meldinger selv om du har reservert deg mot digital kommunikasjon. Du vil kunne få slike varsel på det mobilnummeret eller på den e-postadressen du har lagt inn i kontakt- og reservasjonsregisteret.

Det er derfor viktig at kontaktinformasjonen din er oppdatert. 

Trenger jeg å reservere meg?

Dersom du aldri har registrert mobilnummeret eller e-postadressen din ved innlogging til en offentlig tjeneste på internett via ID-porten, er det ikke nødvendig å reservere seg. Da kan ikke det offentlige varsle deg om viktig post på SMS eller e-post, og må derfor sende posten på papir.

NB! Når det gjelder utbetalingsslippen fra NAV, må du være reservert for å kunne motta denne på papir. 

Du kan reservere deg mot digital kommunikasjon

Stortinget har vedtatt lovendringer som innebærer at stat og kommune skal gå over til å kommunisere digitalt med innbyggerne. Som innbygger kan du reservere deg. Du vil da motta vedtak og andre viktige brev på papir.

Reserver deg mot digital kommunikasjon

Fjern reservasjon

Dersom du har reservert deg mot digital kommunikasjon med det offentlige og ønsker å gjøre om på dette, kan du når som helst fjerne reservasjonen ved å logge inn på dine kontaktopplysninger:

Fjern reservasjon mot digital kommunikasjon

Hva innebærer det å reservere seg?

Dersom du reserverer deg, vil reservasjonen gjelde 

• enkeltvedtak
• forhåndsvarsel etter forvaltningsloven § 16
• meldinger som har betydning for din rettsstilling eller for behandlingen av saken
• meldinger som det av andre grunner er svært viktig at du får

I klartekst betyr dette at dersom du reserverer deg, vil brev som inneholder informasjon som er viktig for deg, kun bli sendt til deg på papir. Det kan for eksempel være skatteoppgjøret, brev om tildeling av barnehageplass, en byggetillatelse eller vedtak om ytelser fra NAV. Har du reservert deg, gjelder det for hele offentlig sektor, både stat og kommune.

På grunn av postgangen vil du få brevet senere enn om du får det tilsendt digitalt. 

Dersom du reserverer deg mot digital kommunikasjon, vil du fremdeles kunne logge inn på og bruke offentlige tjenester på internett.

Spørsmål og svar om reservasjon