Anbud på brøyting ved Lundebrue

I forbindelse med ny fylkesveg ved Helleføssbrue, er en vegstrekning på begge sider av Lundebrue omklassifisert fra fylkesveg til kommunal veg. Vi ønsker å få inn anbud fra lokale brøytentreprenører på vintervedlikehold av kommunal vegstrekning for sesongen 2021-22.

Anbudsdokumenter kan mottas ved henvendelse til Etnedal kommune v/ Knut Helge Ødegård, mob: 99546140 eller epost: k.odegard@etnedal.kommune.no
Anbudsfrist er onsdag 13.10.2021.