Asylmottak på Valdres Høyfjellshotell

Etnedal kommune ble denne uka kjent med at UDI har inngått avtale med Amdo om drift av asylmottak med 250 plasser på Valdres Høyfjellshotell. Planlagt oppstart er 7. november. Vi har foreløpig ikke fått informasjon om alderssammensetning eller nasjonalitet på de som kommer. Beboerne har rett på tjenester fra kommunen. Vi har startet arbeidet med å øke kapasiteten til å håndtere dette.