Blir du med på Strandryddeuka?

Strandryddeuka 9. - 18. september er Norges største kollektive ryddedugnad og ville ikke vært mulig uten landets mange ildsjeler. I år er det i tillegg frivillighetens år, en massiv markering av det viktige arbeidet frivilligheten utgjør.

Ordførerne i Valdres er stolte og takknemlige for den store ryddeinnsatsen de ser her i regionen, og håper at så mange som mulig vil rydde litt i sine nærområder nå før snøen kommer.

Lene Hovi  

- I vår var nesten 300 skolebarn i Valdres, fra samtlige kommuner, med på ryddeaksjoner. Kan vi følge opp denne innsatsen med å bidra litt ekstra rundt Strandryddeuka? Husk at ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt, sier regionrådsleder i Valdres, Linda Mæhlum Robøle.

Les mer her.