Byggeklare tomter i Haugalia og Moajordet

Etnedal kommune er en liten kommune med korte avstander og mulighet for rekreasjon i vakker natur hele året. – Og selv om kommunen er liten, er vi en kommune som får til mye!

For nærmere informasjon ta kontakt med oss på telefon 61 12 13 00 eller på
e-post: siv.byfuglien@etnedal.kommune.no