For effektiv innsamling av vannmåleravlesninger benytter kommunen SMS-varsling.

vannmåler med tall - Klikk for stort bildeVannmåler Etnedal kommune

Varsel sendes ut på SMS til din mobiltelefon i de tilfeller der hvor vi har registrert ditt nummer, eller ved at du har registrert deg i offentlige registre.

 

Varslingssystemet er integrert i vårt fagsystem for kommunale eiendomsgebyr som gjør at kommunen raskt kan varsle rett person i forhold knyttet til eiendommer i kommunen. Vi varsler eierrepresentant og/eller regningsmottaker, eller kontaktperson med knytning til eiendommen.

I forbindelse med vannmåleravlesning har vi mulighet til å overstyre utsendelse av SMS. Dvs vi vil for enkelte eiendommer kun sende ut avlesningskort. I tillegg vil det bli sendt ut avlesningskort der hvor vi ikke finner mobilnummer.

Ved feil.
Hvis du mottar en sms som du mener er sendt til feil nummer, ber vi deg om ikke å svare på denne. I tillegg må den som mottar en feilsendt sms sjekke sine opplysninger i de offentlige registrene og 1881.

Løsningen fungerer ikke som en innbyggerdialog. Det er ingen manuell oppfølging.

Kan vi nå deg?
Det finnes 2 ulike registre man kan velge å registrere seg i for at vi skal nå deg (Her kan du også kontrollere om du allerede er registrert). I tillegg gjør vi et siste forsøk ved å gjøre oppslag på 1881.no

  1.  Nasjonale kartregister I dette felles nasjonale kontaktregisteret anbefaler vi å legge inn både mobiltelefon og e-postadresse da mange henvendelser fra det offentlige vil foregå her i fremtiden. Dette på lik linje med selvangivelsen som dere kanskje er kjent med fra tidligere.
  2.  Tlleggsregister - Varsle meg som er et tilleggsregister kun koblet opp mot Varsling24 og kommunens varslingssystem

Bedrifter
Bedrifter må registrere nøkkelpersoner ved å gå inn på linken www.varslemeg.no
da telefonnummer til bedrifter ikke kan hentes fra andre kanaler.

Kommunen vil ved neste utsendelse av varsel benytte det mobilnummeret du svarte via, eller evt. det mobilnummeret du oppgir sammen med avlesningen på www.leseav.no eller som du oppgir på svarslippen.

Har du spørsmål ta kontakt med Siv Byfuglien siv.byfuglien@etnedal.kommune.no