Forslag til planstrategi med planprogram for kommuneplanens samfunnsdel

Etnedal kommune legger forslag til planstrategi for perioden 2024-2027 ut til offentlig ettersyn. Samtidig starter vi opp arbeidet med revidering av kommuneplanen. Vi ønsker å høre dine meninger om utviklingen av Etnedalssamfunnet de neste årene og oppfordrer derfor til å sende inn din høringsuttalelse.

En planstrategi er et strategisk dokument hvor kommunen tar stilling til hvilke planer som er nødvendige å prioritere de neste årene. Gjennom planstrategien skal politikerne blant annet ta stilling til om det er behov for å gjøre endringer i kommunens overordnede styringsdokument; kommuneplanen. 

Utsikt over Sør Etnedal fra Tinton - Klikk for stort bilde

Kommuneplanen for Etnedal ble vedtatt for åtte år siden, og utløper i denne planperioden. Det er derfor naturlig å gjennomføre en revidering av denne relativt tidlig i perioden, som et grunnlag for det øvrige planarbeidet i kommunen. Planprogram for kommuneplanen er derfor innarbeidet i forslaget til planstrategi.

Vi inviterer til å komme med innspill både til planstrategien og til revideringen av kommuneplanen.

Kommunal planstrategi 2024 - 20277 - Høringsforslag (PDF, 19 MB)

Send oss innspill innen 31. juli 2024 til postmottak@etnedal.kommune.no