Framtidstru i Valdres-landbruket

Valdreskommunane og faglaga ynskjer alle landbruksinteresserte velkomen til inspirasjonsmøtet

Godt bondevett og nye løysingar i møte med utfordringane i landbruket
Inspirasjonsfordrag med Håkon Marius Kvæken
Kveken er inspirator og ammekyrbonde med tydelege meiningar og mykje livsfilosofi.
Med bakgrunn i eiga gardsdrift og møte med bønder rundt om i landet, vil han prate om korleis vi
kan møte dei ulike utfordringane som landbruket står oppe i.

Sjå invitasjonen her: 221122 Invitasjon til Inspirasjonsmøte (PDF, 223 kB)