Gården for glede og samhold -et sted å høre til

Et samarbeid mellom Valdres kommunene og Inn på tunet Norge. Støttet av Helsedirektoratet. 

 

Vi inviterer til sosial og trivelig samling hos Valdresstallen (Stasjonsgoto 43, 2910 Aurdal) 

Vi har åpent onsdag fra kl 11-15. Oppstart 27.09. (Obs - stengt 25.10) 

Husk påmelding. 

Vi tilbyr:

  • Sosialt samvær og nye nettverk
  • Tilgang til aktiviteter og kontakt med dyr
  • Vi serverer lunsj

Påmelding og spørsmål rettes til; 
Anne Svenkerud Bjørgo
Mob: 90187720
post@valdres-stallen.no

Plakat. Gården for glede og samhold - et sted å høre til.