Hafjellseminaret 2023

Tilrettelagte tjenester har deltatt på Hafjellseminaret 2023

Faglig påfyll om viktigheten av tvang og makt. Dyktige foredragsholdere fra blant annet Habiliteringstjenesten. 

Ønsker å dele formålet vi daglig jobber ut ifra, for å sikre gode og forsvarlige tjenester. 

 

Helse- og omsorgstjenesteloven: 
§ 9-1. Formålet med reglene i dette kapitlet er å hindre at personer med psykisk utviklingshemning utsetter seg selv eller andre for vesentlig skade og forebygge og begrense bruk av tvang og makt.

Tjenestetilbudet skal tilrettelegges med respekt for den enkeltes fysiske og psykiske integritet, og så langt som mulig i overensstemmelse med brukerens eller pasientens selvbestemmelsesrett.

Ingen skal behandles på en nedverdigende eller krenkende måte.

Muligheter og utfordringer velferdsteknologi og kapittel 9 Besluttningskompetanse