Influensa - og koronavaksine i Etnedal høsten 2023

Sted:

Helsehuset for registrering og betaling

Tid:

Onsdag 25.oktober 16:00 – 18.30
Tirsdag 31.oktober 16:00 – 18:30

Pris:

 • Influensavaksine 200 kr
 • Koronavaksine 0 kr

 

Influensavaksine

Personer i følgende risikogrupper bør ta influensavaksine årlig:

 • Beboere i omsorgsbosteder og sykehjem.
 • Alle fra fylte 65 år.
 • Gravide etter 12 svangerskapsuke (2. og 3. trimester) 
 • Gravide i 1.trimester med annen tilleggsrisiko.
 • Helsepersonell og andre tilsette i helse- og omsorgstjeneste som har nærkontakt med pasienter.
 • Personer som bor sammen med immunsupprimerte.
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.
 • Saneringspersonale og andre som jobber med mistenkt eller stadfeste influensasyk tamfugl.

 

Koronavaksine

Personer i følgende risikogrupper bør ta koronavaksine årlig:

 • Personer i aldersgruppen 65 år og eldre.
 • Sykehjemsbeboere.
 • Personer i aldersgruppen 18 – 64 år som inngår i risikogruppe.
 • Ungdom i aldersgruppen 12 – 17 år med alvorlig grunnsykdom.
 • Barn 6 mnd – 11 mnd med alvorlig grunnsykdom dersom barnet lege vurderer dette som viktig.
 • Gravide i 2. og 3. trimester. Vaksinasjon i 1.trimester kan vurderes dersom den gravide har tilleggssykdom som gir ytterligere økt risiko.

   

Koronavaksine anbefales ikke rutinemessig til friske under 65 år.