Informasjon om fornyelse av 132kV kraftledning mellom Åbjøra - Gjøvik

Eliva ønsker med dette å invitere til informasjonsmøte for grunneiere/interessenter angående fornyelse av 132kV kraftledning mellom Åbjøra - Gjøvik.  Bakgrunnen for møtet er å gi informasjon om en foretrukket trasè, for Elvia sender søknad om konsesjon til NVE

Møtene vil starte med en felles informasjon på ca 60 minutter. Etter informasjonsdelen vil det være mulighet for samtaler for de som eventuelt ønsker det. 

 

Tid og sted vil være som følger: 
Mandag 13.05.2024 på Gjøvik - Kommunehuset, flerbrukssalen kl 18:00 - 20:00, Adresse: Kauffeldts plass 1
Tirsdag 14.05.2024 på Dokka - VOKKS sine lokaler - storsalen kl 18:00 - 20:00, Adresse: Gamle Jevnakerveg 3
Onsdag 15.05.2024 på Bagn-Bedehuset sitt lokale kl18:00 - 20:00, Adresse: Tingvollbakkin 9 

Vel møtt!