Innspel til viltforvaltningsmøte

Etter planen vil vi arrangere viltforvaltningsmøte i midten av februar (dato kjem snart)

Førebels agenda for møtet:

  • Elg- og hjortebestanden - tilstand og statistikk
  • Kommunens forvaltningsmål
  • Beitetaksering – historikk og metodikk
  • Konsekvensen av for stor beiting på skog og innmark

Har du tankar rundt dette eller andre problemstillingar du ønsker at vi skal ta opp?

Ta kontakt med Bjørn Erling Sogn på tlf. 482 32 654

eller Kari-Elin Saglien på kari-elin.saglien@etnedal.kommune.no

Elg