Kartverket: Vi skal flyfotografere

Informasjon fra kartverket: De nærmeste månedene kan du se personer som maler hvite firkanter på bakken. Ta godt imot landmålerne, og la merkene være i fred. Disse merkene skal brukes når vi skal flyfotografere i kommunen.

 

Slike signalerte fastmerker vil være et vanlig syn i vår. I utmark er fastmerket ofte en bolt i fast fjell. Utpå eksempelvis et jorde, plasseres en hvit papplate som midlertidig festes i jorda. Signalerte fastmerker er nødvendige når vi tar flyfoto av terrenget. Marianne Fagerland Kjelstad, Kartverket

Uventede gjester på besøk

Hæ? Kan du få folk med landmålingsutstyr og malingsspann i neven inn i hagen din? Huset og hagen din får du ha i fred. Men: Eier du en vei eller annet egnet sted for signalering, kan det hende du får gjester på din eiendom.

Matrikkelloven gir lovfestet rett til å plassere signaler på privat og offentlig grunn. Du skal kunne regne med at de tar hensyn når de jobber.

Matrikkellova: Rett til å utføre oppmålingsarbeid på offentleg og privat grunn 

Vårens vakreste oppdrag

Det er oppholdsvær og tørt terreng. Etter å ha funnet flat og fast grunn og rydda bort forstyrrende vegetasjon, setter landmåleren i gang med å hamre inn en passelig spiker. Fram med malerkosten og hvitmalinga. Spikeren skal signaleres og måles. Det males en hvit firkant med tydelig ramme rundt og landmåleren måler inn fastmerket med sitt utstyr.

Nå skal flyet ha fri sikt inn til den hvite firkanten. Klart til å kartlegge.

Alle fastmerkene må plasseres der det er hensiktsmessig for kartleggingen. Plasseringen er planlagt på forhånd, men noen tilpasninger må landmålerne gjøre i felt.

Takk for hjelpa!

Det er svært viktig at fastmerkene får være i fred. Takk for at du ikke dekker til, flytter på eller ødelegger de hvite firkantene. Dette er fellesskapets ressurser i arbeid, og vi vil alle nyte godt av å ha oppdaterte kart når landmålerne er ferdige.

Her skal det fotograferes

Kartleggingsområdene er markert i kartet

 

 

Kartet viser hvilke områder i Valdres som skal kartlegges. Kartleggingen skjer gjennom Geovekst-samarbeidet, der 16 600 km2 skal fotograferes i 2023.

Les mer om Geovekst-samarbeidet

Mer informasjon om årets kartlegging i innlandet

Og vil du se huset ditt fra oven, finner du dette på Norge i bilder. Her kan du også bla deg gjennom ulike bilde-lag som viser flyfoto fra forskjellige tidsepoker.

Se huset ditt fra oven: Norge i bilder