Kommunedelplan for klima og energi – kunngjøring av vedtak

Etnedal kommunestyret har i møte 18.4.2024, sak 36/24, vedtatt ny kommunedelplan for klima og energi. Kommunedelplanen for klima og energi er kommunens viktigste styringsverktøy for å ivareta kommunens klimaarbeid.

Vedtatte plan kan sees i lenken under:

Kommunedelplan for klima og energi - kunngjøring av vedtak