Kunngjøring - Utbyggingsavtale Bruflatjordet - offentlig høring

Etnedal kommune legger forslag til utbyggingsavtale for Bruflatjordet ut på offentlig høring.

Kommunestyret i Etnedal har i sak 70/24 i møte den 20.06.24 vedtatt å legge framforhandlet utbyggingsavtale for Bruflatjordet ut til offentlig høring, jf. PBL § 17-4.

Avtalen gjelder utbygging av felles infrastruktur som veg, vann og avløp innenfor planområdet, og er framforhandlet mellom Etnedal kommune og Huspartner AS.

Eventuelle merknader sendes skriftlig til Etnedal kommune via eDialog, eller til Etnedal kommune, Kyrkjevegen 10, 2890 Etnedal. 

Frist for å komme med merknader er 01.08.24.

 

Forslag til utbyggingsavtale Bruflatjordet - Huspartner AS - 07.06.24 (PDF, 100 kB)
Vedlegg A1 - Plankart Bruflatjordet 18042024 - Vedtatt (PDF, 4 MB)
Vedlegg A2 - Overvannsplan Bruflatjordet 18042024 (PDF, 3 MB)
Vedlegg A3 - Planbestemmelser Bruflatjordet 18042024 - Vedtatt (PDF, 125 kB)
Vedlegg C - Kostnadsberegning Bruflatjordet 06.06.24 (PDF, 48 kB)
Vedlegg F - Justeringsoppstilling (PDF, 53 kB)
Vedlegg G - Avtale om justeringsrett (PDF, 53 kB)