Legekontoret er stengt fra kl 13:00 4.juli og hele dagen 5.juli

Etnedal legekontor skal oppgradere dataprogrammet og
må holde legekontoret stengt fra kl 13.00
torsdag 4.juli og stengt hele dagen fredag
5. juli.
Telefonen her vil være betjent, men ingen
mulighet for laboratorietjenester / resepter / time bestilling o.l.
Bagn legesenter har øyeblikkelig-hjelp vakt
for oss fra kl 13.00 torsdag og hele dagen
fredag.