Lykkje bru er nå åpnet for trafikk.

Lykkje bru mellom Etnedal bilruter og Etnedal skule har vært stengt gjennom sommeren grunnet rehabilitering.

Arbeidet er i all hovedsak ferdig, og brua er åpnet for trafikk igjen.

 

Rehabilitering av kjørebrua er fullført, men det gjenstår et arbeid med å skifte rekkverk på gang- og sykkelbrua.

Dette gjøres trinnvis de neste dagene. GS-brua stenges ikke, men vi ber om at trafikantene viser hensyn så lenge arbeidene pågår.

Utenom arbeidstid vil rekkverket på GS-brua være sikret, slik at den kan benyttes som vanlig.

Lykkje bru Linda M. Robøle