Målinger av snøtyngden på Bruflat

Snøtyngden på tak på Bruflat er målt til å være 150 kg pr m2. 

En må anta at det er mer snø i høyden, og at det begynner å bli tungt på takene rundt om kring. 

Snømåking av tak Etnedal kommune