Ny trafikksikkerhetsplan for Etnedal - frist for innspill forlenget til 20. mars.

Formannskapet vedtok 12.10.2017 at trafikksikkerhetsplanen for Etnedal skal revideres.

Det er nedsatt et trafikksikkerhetsutvalg som skal utarbeide ny plan. Alle som ønsker det, kan komme med innspill til planen. Innspill sendes til postmottak@etnedal.kommune.no. Frist for innsending av innspill er forlenget til 20. mars 2018.