Oppdaterte råd om egenberedskap

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har lansert nye råd for egenberedskap på www.sikkerhverdag.no
Kommunen oppfordrer sine hel- og deltidsinnbyggere til å oppdatere seg på de nye rådene, og følge disse.

De største endringene er:

• Anbefalt varighet på egenberedskapen øker fra minst tre dager til en uke
•Noen temaer er utvidet, som kritisk medieforståelse og oppholdssteder i kriser
•Andre temaer er nye, som felles egenberedskap og psykisk helse i kriser

Konsekvenser av klimaendringer, digital sårbarhet og en forverret sikkerhetspolitisk situasjon danner bakteppet for at rådene nå er revidert og oppdatert.