Skyting i forbindelse med heimevernsøvelse

Det blir skarpskyting fra skytebanene Rebne, Trudvang, Øystre Slidre Storefoss og Etnedal i perioden 30. mai - 4. juni kl. 08.00 - 20.00. I samme tidsrom vil det bli militær øvelesaktivitet i området rundt Valdres skisenter - Skrautvål.

Event. spørsmål rettes til heimevernet i Valdres v/Erik Onstad liaisonoff. tlf. 99446844.

Klikk for stort bilde