Søknadsfrist for plass i barnehagen i Etnedal barnehageåret 2024/25

Frist for søknad om ny plass eller endring av plass i barnehagen i Etnedal for barnehageåret 2024/25 er 1. mars

Det er ikke nødvendig å søke dersom du har plass og ikke ønsker endring. Søknad sendes digitalt på Etnedal kommune

Foresatte med lav inntekt kan søke om redusert foreldrebetaling. Informasjon finnes på kommunens hjemmeside.