SOMMERDRIFT VED ETNEDAL LEGEKONTOR

Legekontoret vil ha redusert kapasitet i ferieavviklingen med færre leger og medarbeidere på jobb.
 

I juli måned prioriteres øyeblikkelig hjelp, oppfølging av gravide og alvorlig syke.
Det må regnes med lengre ventetid for de som har behov for en ordinær kontrolltime
NB! Er du i tvil, ta kontakt med oss for en avklaring

Vi ønsker alle en riktig god sommer!

Vennlig hilsen Etnedal legekontor