Sommerstengt trafikkstasjon på Fagernes

Fagernes trafikkstasjon vil bli stengt i 4 uker i sommer.

På grunn av ferieavvikling vil Fagernes trafikkstasjon være sommerstengt fra og med 2. juli til og med 27. juli 2018. Dette gjør at Statens Vegvesen får utnyttet sine ressurser bedre i en periode med lav aktivitet. Trafikkstasjonene andre steder i fylket vil være åpent og ha et fullverdig tjenestetilbud hele sommeren. Vegvesenet anbefaler sine kunder om å bruke svartjenesten dersom de lurer på noe. Nummeret dit er 02030.

Vi minner også om at Statens Vegvesen har utviklet flere digitale selvbetjeningsløsninger de siste årene. De gjør det mulig å få løst flere saker på nett, blant annet omregistrering ved bilsalg. En fullstendig oversikt over de digitale selvbetjeningsløsningene finner du på vegvesen.no/selvbetjening.