Statens Vegvesen beklager at minnestein på Tonsåsen ble velta.

Det var en privatperson som meldte fra til Etnedal kommune om den velta minnesteinen på Tonsåsen. Steinen er en av fire slike personlige minnesteiner som markerer falne soldater i kampene over Tonsåsen under andre verdenskrig. I forbindelse med hogst langs fv. 33, der vegarbeidene nettopp er satt i gang, ble det hogd tett inntil minnesteinen, som i den forbindelse veltet. Statens vegvesen fikk beskjed, og ga raskt tilbakemelding om at dette ikke skulle ha skjedd og at de ville følge opp saken videre. Se vedlagte pressemelding fra Statens vegvesen. Kommunen beklager hendelsen, men ser positivt på vegvesenets håndtering så langt. Vi er trygge på at steinen vil bli reparert dersom det er behov for det, og at den blir satt på plass igjen.