Status vedr. mottaket ved Valdres høyfjellshotell

De første beboerne ved mottaket ved Valdres høyfjellshotell er nå ankommet. Etter det vi kjenner til vil det innen kort tid bo ca. 100 personer ved mottaket.

Etnedal kommune har etablert god dialog med ledelsen ved mottaket, og planleggingen av de tjenestene vi som kommune skal gi er i gang.

Både Etnedal kommune og ledelsen ved mottaket har erfaring med mottaksdrift fra tidligere, og vi jobber for å finne de gode løsningene for alle parter.