Stenging av Lykkje bru sommeren 2023

Etnedal kommune skal rehabilitere brua mellom Etnedal bilruter og Etnedal skule, Lykkje bru, i forbindelse med påviste mangler etter en brukontroll. Brua skal få en fullstendig renovering, med blant annet nytt rekkverk og nytt kjøredekke. Brua vil for øvrig få samme bredde som i dag.

Arbeidet skal pågå sommeren 2023, og i den forbindelsen blir brua og vegen stengt for kjøring fra og med 19.06.23 til og med 11.08.23. Gangbrua vil være åpen for gående og syklende.

Det vil bli skiltet omkjøring via Espelibygda, fra innkjøring nord for Bygdebørsen.

For korttidsparkering for eksempel i forbindelse med bruk av treningsrommet i hallen, vil det være mulig å parkere på anviste plasser ved Etnedal bilruter. Dette gjelder ikke i forbindelse med organiserte aktiviteter.