Ta vel imot bøssebærere 22.oktober

La barn leve i fred Tv aksjonen 2023

I år går TV-aksjonen til Redd Barnas arbeid for å hjelpe barn rammet av krig og konflikt. Sammen kan vi gi over 100 000 barn mulighet til å leke, lære og leve i fred.


Redd Barna er til stede der barna trenger det, og bidrar til at barn og de som stiller opp for dem, får hjelpen de trenger. Det er de frivillige og feltarbeiderne i nærmiljøet som er de ekte heltene. De bidrar til at barna får en tryggere barndom.
Midlene skal gå til tiltak som gjør familiene, skolene og nærmiljøene tryggere for barn.
 

Sammen skal vi:
Hjelpe barn med å håndtere vonde opplevelser, gi helsehjelp og riktig ernæring
Gjenforene barn og familier som har kommet bort fra hverandre
Sikre trygg vei til og fra skolen og trygge klasserom der barna kan lære
Tilby barn trygge områder i nærmiljøet der de kan leke og le
Pengene skal fordeles mellom prosjekter i Ukraina, Syria, Bangladesh, Sør-Sudan, Den demokratiske republikken Kongo og Norge. I Norge skal vi hjelpe barn som har flyktet fra krig og konflikt.

Selve aksjonsdagen er 22.oktober.

Årets komite består av: 
Kjell Jørgensen
Trude Martinsen Ruud
Allic Lunde Nermoen
Hilde Kolstad
Jane Iren Solbrekken-Nygård

 

Kontaktperson er Kjell Jørgensen, telefon 930 55 758

Innkommet resultat

Komiteen som teller opp innkomne penger - Klikk for stort bildeKomitten