Tilskottsmidlar: Folkemusikk i notid og framtid

Valdres-kommunane forvaltar ei tilskottsordning for produksjon og framsyning av folkemusikk og folkedans. I 2024 er det 60 000 kroner til fordeling. Støtta blir gjeve som produksjonsstøtte. Produksjonen skal ha røter i musikk- og dansetradisjonane i Valdres tilpassa born og unge. Søknadsskjema, kriterier og informasjon finn du på www.valdres.no, eller kontakt ks@valdres.no.

 

Send søknad til info@valdres.museum.no innan fredag 1. mars 2024.