Trygghetssirkelen

I samarbeid med kommunepsykologen inviterer helsestasjon til kurs i trygghetssirkelen. Kurset er gratis og foregår en gang i uka(tirsdager) over åtte uker. Kurset starter kl 18.00 og varer i 1 t og 30 min hver gang. Kurset er gruppebasert og en eller begge foreldre er velkomne.

Kurset skal fremme en trygg relasjon mellom foreldre og barn og tar for seg:

·        Hvordan kan foreldre forstå og møte barnets behov

·        Hvordan kan foreldre hjelpe barnet med følelsene

·        Hvordan håndtere situasjoner hvor barnet oppfører seg utfordrende

·        Hvordan håndtere egen frustrasjon i møte med barnet

Kurset passer for foreldre med barn i alle aldre. Tilbys først og fremst til foreldre med barn i barnehagen.

Kurset starter tirsdag 16.04.24 og påmelding eller spørsmål kan rettes til helsesykepleier:

May Britt Småladen (tlf: 97961991) innen 09.04.24

Trygghetssirkelen