Utdeling av Lenningen-midler

Formannskapet vedtek utdeling frå Lenningen-midlane etter denne lista:

 

Søkjar

Tilskot til

Tilskotssum

Nord-Etnedal Grendelag

Sikteskive på Goaren

35 000

Røde Kors Etnedal

Landeplass for helikopter på Lenningen

25 000

Høljarast Idrettslag

Ny fotballbane på Mosletta

25 000

Etnedal Frivilligsentral

Etablering av UtstyrsBUA

100 000

Dalsfjord Idrettslag

Byggje volleyballbane og kjøpe treningsutstyr

25 000

SUM:

 

210 000

 

Midlane takast frå fond 25199901.

 

Dalsfjord Idrettslag har søkt om tilskudd til kjøp av treningsutstyr og bygging av vollyballbane. Formannskapet presiserer at tilskudd til Dalsfjord Idrettslag skal benyttet til bygging av volleyballbane.