Varsel - gjødsel i Etna

Kommunen ble onsdag gjort kjent med at det har vært en lekkasje i en gjødselkjeller.

Elva Etna - Klikk for stort bildeEtna elv Gabrielle Becker

Gjødsel har kommet ut i Etna nedstrøms Etna camping.
Tiltak er iverksatt for å hindre ytterligere avrenning mot vassdraget.

Dette kan medføre misfarget vann og dårlig lukt, og bading anbefales ikke de nærmeste dagene. 

De som har vanninntak fra Etna eller Dokka/Etna nedstrøms Høljarast, inkludert Dokkadeltaet og Randsfjorden bes følge med på vannkvaliteten.