Varsling om HV øvelse i Valdres

Det blir skarpskyting fra skytebanene Rebne, Trudvang, Øystre - Slidre og Etnedal i perioden 18. - 22. april 2024 kl. 08.00 - 20. 00. I samme tidsrom vil det bli militær øvelsesaktivitet rundt Valdres skisenter i Skrautvål. Øvelsesaktivitet vil også foregå på kveld og nattid. 

Event. spørsmål rettes til undertegnede.

 

Med hilsen heimevernet i Valdres v/Erik Onstad liaisonoff. tlf. 99446844.