VILTFORVALTNINGSMØTE OM ELG OG HJORT

Etnedal kommune inviterer til 

VILTFORVALTNINGSMØTE  OM ELG OG HJORT

Samfunnssalen på Etnedal skule

14. februar, kl. 18.00

 

 

18.00 Velkomen
18.30 Elg- og hjortebestanden - tilstand og statistikk
           foredrag av Naturdata

19.30 Beitetaksering
           historikk og metodikk 
           konsekvens av for stor beiting på skog

19.50 Konsekvensen av for stor beiting på innmark

20.10 Innspel og diskusjon

 

  Møtet er for grunneigarar og jaktrettshavarar, samt andre interesserte. 

Velkomen!