Helsestasjons- og skulehelsetjenesten

Helsestasjon og skolehelsetjenesten er et gratis tilbud for gravide, barn, unge og familier. Tjenestene tilbyr helsefremmende og forebyggende oppfølging.  Dette omfatter faste konsultasjoner, barnevaksinering, helseopplysning og oppfølging ved behov. 

Vi har et bredt tverrfaglig samarbeid med en rekke andre tjenester:

Kommunale : fysioterapeut,  ergoterapeut, psykolog, barnehage, skole

Interkommunale: jordmor, barnevern, PPT

Fylkeskommunale:  tannlege, barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk (BUP), sykehus, habiliteringstjenesten.

Dette er forankret i Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten, FOR-2018-10-19-1584

Tilbudet i tjenesten er basert på en nasjonal retningslinje for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i tjenesten, utarbeidet av Helsedirektoratet:

https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/helsestasjons-og-skolehelsetjenesten
 

Vi kaller inn til konsultasjoner, ta gjerne kontakt med oss dersom det er noe dere lurer på eller dere ønsker en avtale.

Av smittevernhensyn skal barn og foresatte ikke være syke ved oppmøte på helsestasjonen.

Kontaktinfo:
Helsesjukepleier Wenche Hennie Kristianslund (jobber 80 % stilling - fri fredager))
Tlf. 61 12 13 29/97 96 19 91
e-post: wenche.kristianslund@etnedal.kommune.no

Konstituert helsesjukepleier Beate Flåm, under videreutdanning til helsesjukepleier
e-post: beate.flaam@etnedal.kommune.no
Tlf. i skolehelsetjenesten: 61 12 18 16
Mobiltlf. 911 01 757
Jobber 50 % stilling, fri onsdag, torsdag og hver andre fredag

Lege Kristine Brenden
Tlf 61 12 13 30 (Etnedal legekontor)
Jobber i helsestasjon og skolehelsetjenesten hver andre onsdag

Kyrkjevegen 12
2890 Etnedal

Kontaktinfo

Aud Bakken
Kommunalsjef
E-post
Wenche Kristianslund
Helsesykepleier
E-post
Beate Flåm
E-post
Kristine Brenden
Lege - Spes.allmennmed.
Telefon +47 61 12 13 30

Åpningstider

Mandag - fredag
kl. 08.00 -15.30 (15/5 - 15/9)
kl. 08.00 - 16.00 (16/9 - 14/5)
Tlf: 61 12 13 00

Adresse

Besøksadresse nye helsehus

Etnedal kommune
Kyrkjevegen 12
2890 Etnedal

Kartpunkt