Helsestasjons- og skulehelsetjenesten

Helsestasjons- og skulehelsetjenesten i Etnedal kommune består av tre tjenester:

HELSESTASJON med tilbud til barn 0 - 6 år med foreldre, samt smittevern og reisevaksinasjon
SKOLEHELSETJENESTEN med tilbud til barn i skolealder med foreldre
HELSESTASJON FOR UNGDOM for ungdom opp til 20 år

HELSESTASJONENS TILBUD

Helsestasjonen har tilbud til gravide og foreldre med barn opp til 6 år. Helsestasjonstilbudet er gratis.

Helsestasjonen har som oppgave å forebygge sykdom og skade blant barn og å fremme barns helse og trivsel. Vi legger vekt på barnets fysiske, psykiske og sosiale utvikling.

For å kunne gi et best mulig tilbud til barn og foreldre er det viktig at den enkelte møter til avtalt tid. Hvis barnet ikke kan møte til timen, må dere gi beskjed så raskt som mulig.

Hører vi ikke noe fra dere, har helsestasjonen innført innkallingsrutiner som sikrer at barnet får det tilbud det har rett til. I følge Paientrettighetsloven §6-1 har barn rett til helsekontroll og foreldre/foresatte plikter å medvirke til at barnet får denne.

Besøkene på helsestasjonen kan foregå i grupper. Erfaringer har vist at foreldre som deltar i grupper utveksler erfaringer, knytter kontakter og får større nettverk.

SMITTEVERN/REISEVAKSINERING
Ta kontakt i god tid før reise for bestilling og administrering av vaksiner. Det kan ta mange uker å gjennomføre et vaksinasjonsprogram før en utenlandsreise.

Kontaktinfo

Aud Bakken
Enhetsleder
E-post
Telefon 61 12 13 80
Mobil 995 18 353
Wenche Kristianslund
Helsesykepleier
E-post
Telefon 61 12 18 16
Mobil 979 61 991
Liv Sonja Solbrekken
Helsesykepleier
E-post
Telefon 61 12 13 08
Mobil 901 64 265

Åpningstider

Mandag - fredag
kl. 08.00 -15.30 (15/5 - 15/9)
kl. 08.00 - 16.00 (16/9 - 14/5)
Tlf: 61 12 13 00

Adresse

Besøksadresse nye helsehus

Etnedal kommune
Kyrkjevegen 12
2890 Etnedal

Kartpunkt