Helsestasjons- og skulehelsetjenesten

Helsestasjon og skolehelsetjenesten er et gratis tilbud for gravide, barn, unge og familier. Tjenestene tilbyr helsefremmende og forebyggende oppfølging.  Dette omfatter faste konsultasjoner, barnevaksinering, helseopplysning og oppfølging ved behov. 

Vi har et bredt tverrfaglig samarbeid med en rekke andre tjenester:

Kommunale : fysioterapeut,  ergoterapeut, psykolog, barnehage, skole

Interkommunale: jordmor, barnevern, PPT

Fylkeskommunale:  tannlege, barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk (BUP), sykehus, habiliteringstjenesten.

Dette er forankret i Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten, FOR-2018-10-19-1584

Tilbudet i tjenesten er basert på en nasjonal retningslinje for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i tjenesten, utarbeidet av Helsedirektoratet som du kan lese mer om her.
 

Vi kaller inn til konsultasjoner, ta gjerne kontakt med oss dersom det er noe dere lurer på eller dere ønsker en avtale.

Av smittevernhensyn skal barn og foresatte ikke være syke ved oppmøte på helsestasjonen.

Kontaktinfo:
Fagleder helsesjukepleier Beate Flåm
e-post: Beate.Flaam@etnedal.kommune.no
Mobiltlf. 911 01 759
Jobber 80 % stilling, jobber tirsdag til og med fredag. Fri mandager

Helsesjukepleier May Britt Småladen
e-post: May.Britt.Smaladen@etnedal.kommune.no
Mobiltlf: 979 61 991
Jobber 50% stilling, jobber hver tirsdag og fredag, og onsdager i oddetallsuker.

Lege Kristine Brenden
Tlf: 61 12 13 30 (Etnedal legekontor)
Jobber i helsestasjon og skolehelsetjenesten hver andre onsdag

Kyrkjevegen 12
2890 Etnedal

Kontaktinfo

Per Arne Lien
Kommunalsjef helse- og omsorg
E-post
Telefon 95 05 25 05
Beate Flåm
Fagleder helsesykepleier
E-post
Mobil 91 10 17 59
May Britt Småladen
Helsesykepleier
E-post
Mobil 97 96 19 91
Wenche Kristianslund
Helsesykepleier
Kristine Brenden
Lege - Spes.allmennmed.
Telefon 61 12 13 30

Åpningstider

Mandag - fredag
kl. 09.00 -15.30 (15/5 - 15/9)
kl. 09.00 - 16.00 (16/9 - 14/5)
Tlf: 61 12 13 00

Adresse

Besøksadresse nye helsehus

Etnedal kommune
Kyrkjevegen 12
2890 Etnedal

Kartpunkt