Barn og unge som pårørende i Valdres

Prosjektet «Barn og unge som pårørende i Valdres» er interkommunalt og ble startet våren 2017 Det er et bredt og tverrfaglig prosjekt som er forankret både i skole, oppvekst og helsesektoren.

Hvordan kan vi jobbe sammen om dette, og hvordan kan vi alle være med å fange opp de barna det gjelder, og sørge for at de får den hjelpen de trenger?

Dette er friske barn, men barn som lever i familier som sliter med sykdom. Vi vet at barn påvirkes av sykdom i familien, og at noen av disse strever.

Målet er å utvikle god praksis for å ivareta barn og unge som er pårørende, uansett diagnose. Vi må sette det på dagsorden, arbeide med kompetansebygging og informasjonstiltak, samarbeide godt og utvikle prosedyrer og rutiner. Videre er det et mål å få møteplassen Treffpunkt i drift.

Det ble nedsatt en arbeidsgruppe med representanter fra ulike relevante yrkesgrupper der alle kommunene er representert; Skole, barnehage, psykiske helse, helsesøstertjenesten og alvorlig somatisk sykdom.

Prosjektleder er regional kreftkoordinator. Prosjektet har søkt og fått midler fra Helsedirektoratet.

Her er arbeidsgruppa ( pr mars 2018)

Bente Flaten, psykisk helsetjeneste, NA
Maria Storli Stee, Psykisk helsetjeneste, barnevernspedagog, ØS
Gunn Britt Haugrud, leder Røn Naturbarnehage, VS
Marit Sundvold Brustad, Psykisk helsetjeneste, SA

Liv Sonja Solbrekken, Helsesøster, Etnedal
Kristina Heensåsen, Lærer, Vang 
Toril Olvik, helsesøster Valdres VgS
Anne Karin Gunnarsdatter, spes.hjelpepleier, NAK, hj.tj.
Hege Birketvedt Eklund, Kreftkoordinator i Valdres ( prosjektleder)

Ambisjonen er at vi skal bry oss. Lovverket for barn og unge som er pårørende, har gitt styrkede rettigheter fra 010118.

Den nye nasjonale Pårørendeveilederen som kom 2017, gir mange forslag til hvordan det kan jobbes godt med dette, også i kommunene.

I prosjektet er målet vårt å få til mye på dette området her i Valdres. Et konkret mål er å få møteplassen Treffpunkt i drift som et varig tiltak, drevet av frivillige.

 

 

24.november 2017 var det en stor fagdag her i Valdres, med temaet Barn og unge som pårørende på dagsorden.

Da hadde vi vi invitert inn landets beste forelesere, og det var svært stor deltagelse fra både helse, oppvekst og skolesektoren; i alt 230 deltagere.

23.november var de samme foreleserne i kulturhuset, der det var laget et program for «Folk flest» - i musikalsk innramming. De var da et samarbeid mellom Ung i Valdres, Staut og prosjektgruppa. 130 frammøtte fikk gleden av å oppleve.