Interkommunalt krisesentersamarbeid

Valdresregionen inngikk avtale om interkommunalt krisesentersamarbeid med Ringerike krise - og kompetansesenter for vold i nære relasjoner fra og med 2012. ( Tidligere Krisesenteret i Hønefoss)

Tlf 32 17 06 90 Fax 32 17 06 98- hele døgnet - året rundt

Krisesenteret er et bo- og samtaletilbud for kvinner, menn og barn utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner. Senteret har egen avdeling for menn.
Les mer her: www.krisesenteret.info