Psykisk helsearbeid

Psykisk helse er noe vi alle har på lik linje med fysisk helse. Noen ganger kan vi oppleve psykisk uhelse - dette kan være så mangt - tap av familie eller ferdigheter, samlivsbrudd, depresjon, angst, eller andre psykiske lidelser, samt dreie seg om opplevelse av velvære. De fleste vil en gang i løpet av livet oppleve psykisk uhelse. Det er da vi i psykisk helsetjeneste kanskje kan hjelpe. Ta kontakt med oss hvis du har behov for hjelp eller lurer på om du har behov for hjelp.

Kontaktinformasjon, psykisk helsearbeid
Funksjon Telefon E-post
Leder for psykiatritjenesten, Tine Bjørnødegård 61121395/94142875 E-post
Miljøterapeut, Ragni Haug 99091344 E-post
Psykiatrisk helsearbeider, Andrea Hagen 95733214
Hjemmetjenestekontoret 61121380/61121381
Sykepleier, May Iren Løkken 90890876
Jorund S.T. Opsahl 95496058

Kontaktinfo

Aud Bakken
Enhetsleder
E-post
Telefon 61 12 13 80
Mobil 995 18 353
Tine Anette Gulbrandsen Bjørnødegård
Psykiatrisk vernepleier
E-post
Telefon 61 12 13 95
Mobil 941 42 875

Kartpunkt