Psykisk helsearbeid

Psykisk helse er noe vi alle har på lik linje med fysisk helse. Noen ganger kan vi oppleve psykisk uhelse - dette kan være så mangt - tap av familie eller ferdigheter, samlivsbrudd, depresjon, angst, eller andre psykiske lidelser, samt dreie seg om opplevelse av velvære. De fleste vil en gang i løpet av livet oppleve psykisk uhelse. Det er da vi i psykisk helsetjeneste kanskje kan hjelpe. Ta kontakt med oss hvis du har behov for hjelp eller lurer på om du har behov for hjelp.

Kontaktinformasjon, psykisk helsearbeid
Kontaktinformasjon, psykisk helsearbeid
Funksjon Telefon E-post
Leder for psykiatritjenesten, Tine Bjørnødegård 61121395/94142875 E-post
Miljøterapeut Ragni Haug 99091344 E-post
Psykiatrisk helsearbeider, Andrea Hagen 95733214
Hjemmetjenestekontoret 61121380/61121381
Elinor Strande 90890876
Jorund S.T. Opsahl 95496058

Kontaktinfo

Aud Bakken
Enhetsleder
E-post
Telefon 61 12 13 80
Mobil 995 18 353
Tine Anette Gulbrandsen Bjørnødegård
Psykiatrisk vernepleier
E-post
Telefon 61 12 13 95
Mobil 941 42 875

Kartpunkt