Motorferdsel i utmark

Regelverket om motorferdsel i utmark gjelder for ferdsel både til lands og i vassdrag. Det gjelder også for start og landing med luftfartøy i utmark.

Motoriserte framkomstmidler i utmark og vassdrag tjener i mange tilfeller åpenbare nytteformål, dette ser vi blant annet i landbruket, skogbruk og nødvendig anleggsvirksomhet. Derfor finnes det en rekke formål som er unntatt fra forbudet mot motorferdsel, men innenfor visse aktsomhetsrammer.

Ønsker du å bruke motorkjøretøy i utmark må du søke kommunen om tillatelse dersom kjøreformålet ikke er gitt direkte tillatelse gjennom motorferdselloven.

 

Kart alle løyver (PDF, 15 MB)

Kontaktinfo

Håvard Telstø
Oppmålingsingeniør
E-post
Mobil 94 83 16 49

Åpningstider

Mandag - fredag
kl. 09.00 -15.30 (15/5 - 15/9)
kl. 09.00 - 16.00 (16/9 - 14/5)
Tlf: 61 12 13 00

Adresse

Besøks - og postadresse:
Etnedal kommune
Kyrkjevegen 10
2890 Etnedal

 

Kartpunkt