Eiendomsskatt

Etnedal kommunestyre vedtok i møte 30.04.2020 i sak 29/20 at det  skulle være en ny allmenn taksering som grunnlag for eiendomsskatt fra 2021. Det betyr at alle skattepliktige eiendommer har blitt taksert av kommunen i løpet av sommeren/høsten 2020.

Den vedtatte taksten vil være gjeldende i inntil 10 år, før det gjennomføres en ny alminnelig taksering etter eiendomsskattelova § 8 A-3 (2).

Eiendomsskatt skrives ut hvert år, og faktura blir sendt ut to ganger i året, i april og oktober.

Dersom det har skjedd endringer på eiendommen, som for eksempel et nytt bygg, tilbygg, eller endring av grenser, så skal eiendommen omtakseres, jf. eiendomsskattelova § 8 A-3 (5).

Kommunen vil i slike tilfeller sende ut melding til eier om at eiendommen skal besiktiges. Besiktigelsen er bare utvendig, og det er ikke nødvendig at eier er til stede på besiktigelsen. Hvis du har fått slik melding, og ønsker å delta, kan du kontakte eiendomsskattekontoret på telefon 482 32654.

Det vil i etterkant av besiktigelsen bli vedtatt ny eiendomsskattetakst, og ny takst vil være gjeldende fra 1. januar året etter at endringen ble utført.

Har du spørsmål ta kontakt på eiendomsskatt@etnedal.kommune.no , eller tlf.: 61 12 13 00.

Åpningstider

Mandag - fredag
kl. 09.00 -15.30 (15/5 - 15/9)
kl. 09.00 - 16.00 (16/9 - 14/5)
Tlf: 61 12 13 00

Adresse

Besøks - og postadresse:
Etnedal kommune
Kyrkjevegen 10
2890 Etnedal

 

Kartpunkt