Eiendomsskatt

Etnedal kommunestyre vedtok i møte 30.04.2020 i sak 29/20 at det  skulle være en ny allmenn taksering som grunnlag for eiendomsskatt fra 2021. Det betyr at alle skattepliktige eiendommer har blitt taksert av kommunen i løpet av sommeren/høsten 2020.

På nyåret 2021 har vi sendt en skatteseddel med informasjon om ny takst og detaljert utregning av denne, hvor mye man må betale i eiendomsskatt, og klagemuligheter. Det har også blitt lagt ut eiendomsskattelister for hele kommunen.

Hva har blitt taksert?

I utgangspunktet har alle eiendommer i kommunen bli taksert etter prinsipp som sikrer likebehandling. Hovedgruppene av eiendommer som blir taksert er:

  • Boliger
  • Hytter/fritidshus
  • Våningshus på gardsbruk
  • Garasjer til boliger
  • Uthus
  • Tomter
  • Næringsbygg/forretningsbygg
  • Andre bygg og eiendommer

Har du spørsmål ta kontakt på eiendomsskatt@etnedal.kommune.no , eller tlf.: 61 12 13 00.

Faktura blir sendt ut to ganger i året, april og oktober.

Åpningstider

Mandag - fredag
kl. 09.00 -15.30 (15/5 - 15/9)
kl. 09.00 - 16.00 (16/9 - 14/5)
Tlf: 61 12 13 00

Adresse

Besøks - og postadresse:
Etnedal kommune
Kyrkjevegen 10
2890 Etnedal

 

Kartpunkt