Eiendomsskatt

Klikk for stort bildeEtnedal kommunestyre vedtok i møte 30.04.2020 i sak 29/20 at det i år skal være en ny allmenn taksering som grunnlag for eiendomsskatt fra 2021. Det betyr at alle skattepliktige eiendommer vil bli taksert av kommunen i løpet av sommeren/høsten 2020. I forkant av taksering vil eier av eiendom få tilsendt en melding om skattetaksering, med informasjon om eiendommen fra matrikkelen, og tidspunkt for besiktigelsen.

På nyåret 2021 vil alle som få en skatteseddel med informasjon om ny takst og detaljert utregning av denne, hvor mye man må betale i eiendomsskatt, og klagemuligheter. Det blir også lagt ut eiendomsskattelister for hele kommunen 1 mars 2021.

Hva vil bli taksert?

I utgangspunktet vil alle eiendommer i kommunen bli taksert etter prinsipp som sikrer likebehandling. Hovedgruppene av eiendommer som blir taksert er:

  • Boliger
  • Hytter/fritidshus
  • Våningshus på gardsbruk
  • Garasjer til boliger
  • Uthus
  • Tomter
  • Næringsbygg/forretningsbygg
  • Andre bygg og eiendommer

Har du spørsmål ta kontakt på eiendomsskatt@etnedal.kommune.no , eller tlf.: 61 12 13 11.

Faktura blir sendt ut to ganger i året, april og oktober.

Kontaktinfo

Kristian Reitan
E-post
Telefon 61 12 13 11

Åpningstider

Mandag - fredag
kl. 08.00 -15.30 (15/5 - 15/9)
kl. 08.00 - 16.00 (16/9 - 14/5)
Tlf: 61 12 13 00

Adresse

Besøks - og postadresse:
Etnedal kommune
Kyrkjevegen 10
2890 Etnedal

 

Kartpunkt