Veger

Vurderer du å bygge ny veg?

Da må du huske å søke. All vegbygging er med få unntak søknadspliktige tiltak. Også veger innenfor godkjent reguleringsplan må søkes om før de kan bygges.

Vegsøknadene behandles etter landbruksvegforskriften eller plan- og bygningsloven.

Om søknaden skal behandles etter landbruksvegforskriften eller plan- og bygningsloven er avhengig av bruken. Hvis over 50 % av samlet nytte er knyttet til landbruksvirksomhet skal tiltaket behandles etter landbruksvegforskriften. Da kan søknad sendes kommunen på skjema LDIR-902.

Link til skjema for landbruksvei

Hvis mindre enn 50 % av samlet nytte er knyttet til landbruksvirksomhet skal tiltaket behandles etter plan- og bygningsloven. Søknadsskjema finnes på www.dibk.no

Er du i tvil om søknaden skal behandles etter landbruksvegforskriften eller plan- og bygningsloven kan du spørre kommunen. Vi kan også gi råd og veiledning til søknadsprosessen.

Kontaktinfo

Olav Agnar Wold
Jordbrukskonsulent
E-post
Telefon 61 12 13 41
Mobil 950 54 564
Vidar Lone Lysnes
Skogbruksrådgiver- og saksbehandler aralplan
E-post
Telefon 61 12 13 44